// Noen utvalgte

// Redigering av lyd

Lydredigering

// Gratis lyd til veldedige formål

Lyd til reklame for veldedighet? Vi gjør det gratis!

Vi har gjort ulike radioreklamer for Kirkens Nødhjelp hvor vi brukte kjente skuespillere og radiostemmer til å lese.